Odnowa w Duchu Świętym

  • slide odnowa 01
  • slide odnowa 02
  • slide odnowa 03
  • slide odnowa 04
  • slide odnowa 06
grupa brazowa baner
 O naszej wspólnocie
odnowa baner
Diakonie
msza o uzdrowienie
Najbliższa: 31 lipca 2019
Drukuj

Wielka Pokuta w Częstochowie

Na Wielką Pokutę 15 października 2016 roku przyjechało do Częstochowy ponad 100 tys. osób z całej Polski, a wśród nich i członkowie naszej Wspólnoty. W uroczystościach wzięli udział: ks. Dominik Chmielewski, ks. Piotr Glas o. Antonello Cadeddu, o. Henrique Porcu, abp Stanisław Gądecki - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który przewodniczył Mszy Świętej.

Patronat duchowy wydarzenia powierzono: św. Teresie Wielkiej,  bł. Jerzemu Popiełuszce, Św. Maksymilianowi Kolbe, Św. Wojciechowi, Św. Janowi Pawłowi II, Św. Siostrze Faustynie,  Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, Św. Stanisławowi Papczyńskiemu,  Św. Andrzejowi Boboli, Św. biskupowi Stanisławowi,  Świętej królowej Jadwidze.

Potężna modlitwa, moc pokuty i siła nawrócenia, ze zdrojami łask, przebaczeniem, łaską wyzwolenia, przemiany życia utwierdzają w przekonaniu, że tylko Bóg ma moc ofiarować ludziom zbawienie i pokonać wszelkie zło. Prawdziwa WOLNOŚĆ jest w Panu Bogu.

„Jeśli chcemy ocalić tożsamość chrześcijańską, musimy na nowo zawierzyć losy naszego narodu Maryi, Królowej Polski, prosząc równocześnie Boga o przebaczenie za popełnione grzechy i przebaczając doznane krzywdy na przestrzeni wieków” – podkreślał w głoszonej na Jasnej Górze konferencji ks. Piotr Glas.

PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI I NAD CAŁYM ŚWIATEM!

Wielka pokuta 02

Wielka pokuta 03

powyżej foto z Internetu

Wielka pokuta 04

powyżej foto z Internetu