Odnowa w Duchu Świętym

  • slide odnowa 01
  • slide odnowa 02
  • slide odnowa 03
  • slide odnowa 04
  • slide odnowa 06
grupa brazowa baner
 O naszej wspólnocie
odnowa baner
Diakonie
msza o uzdrowienie
Najbliższa: 31 lipca 2019
Drukuj

Rekolekcje Ewangelizacyjne 2017

W czwartek 26 stycznia rozpoczniemy w naszym kościele Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy Życia Chrześcijańskiego. Są one skierowane do wszystkich, którzy chcą mocniej zwrócić się sercem i życiem ku Bogu, doświadczyć osobistego spotkania i uzdrawiającej mocy Jezusa, zaznać pokoju i radości - darów Ducha Świętego. Rekolekcje te przeżywane w miejscu zamieszkania, wplecione w naszą codzienność, stają się czasem łaski, czasem przypomnienia i pogłębienia podstawowych prawd wiary, lepszego poznania i rozumienia Pisma Świętego, czasem odkrycia piękna modlitwy osobistej i wspólnotowej.

Bóg, który jest miłością, pragnie głębiej wchodzić w twoje życie i je przemieniać.

Zapraszamy 26 stycznia o godzinie 18:00.

Kolejne nauki rekolekcyjne prowadzone będą w każdą środę o godz. 18:00
przez okres 9 tygodni

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) są propozycją dla Ciebie, jeśli:

• w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
• wydaje Ci się, że Go nie znasz lub znasz za mało
• straciłeś sens swojego życia lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

1. Co znaczy słowo REO?

R - Rekolekcje
E - Ewangelizacyjne
O - Odnowy

Rekolekcje REO są w niektórych parafiach nazywane: Seminarium Odnowy w Duchu Świętym lub Seminarium Odnowy Życia.

2. Jaki jest cel rekolekcji REO?

W czasie rekolekcji głoszone jest podstawowe orędzie chrześcijańskie o Bogu, który kocha, o Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia każdego człowieka, o Duchu Świętym, który uświęca i daje moc do szczęśliwego życia zgodnego z wolą Boga. Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, doświadczenia Jego miłości, a także do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu.
REO przygotowuje do modlitwy o nowe wylanie Ducha Świętego. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym.

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy to:

- start na drodze dojrzałej i pogłębionej wiary;
- zmiana życia na życie ucznia Jezusa;
- zmiana wiary na wiarę żywą.

3. Dla kogo są rekolekcje REO?

• Dla wszystkich, którzy ukończyli 17lat;
• Dla pobożnych, którzy wszystko wiedzą, ale widzą potrzebę nawrócenia;
• Dla osób rzadko chodzących do kościoła;
• Dla osób mocno i słabo wierzących;
• Dla osób poszukujących Boga.

3. Jak wyglądają rekolekcje REO?

Rekolekcje mogą być przeprowadzone na dwa sposoby:

- wyjazdowe, tygodniowe - w jakimś domu rekolekcyjnym
- stacjonarne (seminaryjne), przy parafii - zazwyczaj 9 tygodniowe.

Na seminarium REO nie trzeba się wcześniej zgłaszać, zapisy są prowadzone na pierwszym spotkaniu.

Schemat rekolekcji stacjonarnych jest następujący:

Cotygodniowe spotkanie trwające około 1,5h, w czasie którego:

- głoszona jest tematyczna katecheza;
- odbywa się spotkanie w kilkuosobowej grupce dzielenia.
- uczestnicy otrzymują teksty z Pisma Świętego do rozważana i przemodlenia w ciągu tygodnia - codziennie po jednym przez 15 minut.

W trakcie rekolekcji przewidziane są nabożeństwa:

- Uzdrowienia;
- Przyjęcia Jezusa jako Pana;
- Odrodzenia w Duchu Świętym.

Dynamika rekolekcji skierowana jest w stronę osobistego doświadczania treści, które często doskonale już znamy. Dzięki temu wiara staje się żywa a relacja z Bogiem osobowa.

4. Kto może prowadzić rekolekcje REO?

Za rekolekcje odpowiedzialni są księża opiekunowie grup Odnowy w Duchu Świętym przy danej parafii. Rekolekcje odbywają się wyłącznie za zgodą miejscowego proboszcza. Prowadzącymi rekolekcje mogą być osoby świeckie, pod warunkiem, że działają z polecenia i misji Kościoła Katolickiego, czyli w jedności z władzami duchowymi parafii, diecezji. Osobom prowadzącym najczęściej pomagają animatorzy prowadzący grupki dzielenia, grupa muzyczna wspierająca wspólną modlitwę podczas spotkań.

5. Czy muszę wstępować do Odnowy w Duchu Świętym po skończonych rekolekcjach?

Rekolekcje zachęcają do wstąpienia do jakiejś wspólnoty w Kościele, tak aby wiara pozostawała żywa. Wybór wspólnoty pozostawiony jest indywidualnie każdemu rekolektantowi. Proponujemy m.in. ruch Światło Życie, Kościół Domowy, Neokatechumenat, Focolare, Odnowę w Duchu Świętym...

 rekolekcje ew 2015 d

W czasie trwania rekolekcji jest możliwość indywidualnego podzielenia się przeżyciami i wyjaśnienia wątpliwości z kapłanem lub z doświadczoną osobą z zespołu prowadzącego rekolekcje.

Rekolekcje prowadzi:

o. Krzysztof Gajewski - kapucyn
wraz z zespołem ewangelizacyjnym