Drukuj

EFFATA - diakonie we wspólnocie

Diakonia Pastoralna

Są to osoby obdarzone charyzmatem rozeznania. Rozeznają kierunek prowadzenia wspólnoty, odczytują Słowo Boże na "tu i teraz", dbają o rozwój duchowy grupy, rozeznają charyzmaty poszczególnych osób, jak też podejmowanie przez wspólnotę inicjatyw, a także kierunek spotkań modlitewnych, Słowo Boże na kolejne spotkania, dni skupienia, czuwania, adoracje.

Strona w budowie

Grupa Modlitwy Wstawienniczej

Jesteśmy grupą posługującą modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem prosząc o łaskę nawrócenia dla ludzi trwających w grzechu.
Każdy, kto należy do naszej wspólnoty zobowiązuje się przez 1 godzinę w tygodniu trwać na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym polecając Bożemu Miłosierdziu osoby trwające w grzechu ciężkim prosząc o ich nawrócenie.
  ♦ Modlitwa przebiega wg określonego porządku:
  ♦ Modlitwa kerygmatyczna  /ze Słowem Bożym i prośbą o dar przebaczenia/
  ♦ Intencje stałe
  ♦ Modlitwa o ochronę do św. Michała Archanioła.
  ♦ Przedstawienie intencji nadesłanych przez potrzebujących
  ♦ Dowolna modlitwa [różaniec, koronka, litanie, lub trwanie w ciszy]
        
Przynależeć do naszej grupy można bezpośrednio: mieszkając w Gorzowie lub okolicach, lub pośrednio - zgłaszając chęć przynależności i trwania przez godzinę w miejscu wieczystej adoracji w innej miejscowości.  Formularze zgłoszeń są umieszczone na naszej stronie internetowej.

Diakonia Muzyczna

Diakonia Muzyczna ...... powstała w 2011 r. z pragnień wielu serc oraz natchnienia Bożego, aby posługiwać muzycznie podczas liturgii Triduum Paschalnego. Dyrygentem jest ........... Naszym inicjatorem oraz opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz ............ Od początku jest z nami ..........., którego obecność jest dla nas bardzo cenna.

Pierwsza nasza próba odbyła się 5 marca 2011 r. Spotkaliśmy się wówczas, aby rozpocząć przygotowania śpiewu liturgicznego podczas Triduum Paschalnego. Uczestnictwo i posługa podczas tych Trzech Dni były dla nas wielkim przeżyciem. I pojawiło się pytanie: co dalej? Ks. Proboszcz ............ zaprosił nas na spotkanie, na którym wspólnie podjęliśmy decyzję kontynuowania naszej posługi.

Diakonia liczy aktualnie 25 osób w składzie: 16-osobowy chór i 8-osobowa orkiestra.
W większości nie zajmujemy się zawodowo muzyką, ale posiadamy doświadczenie zdobyte w różnego rodzaju zespołach i chórach. Kilka osób należy również do Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej. Na co dzień uczymy się i wykonujemy różne zawody. W większości mieszkamy na terenie Parafii .............., ale są wśród nas również osoby z ........ Spotykamy się nie tylko podczas prób, ale także poza nimi. Ostatnio nawet grillowaliśmy! Planujemy wycieczki rowerowe i wspólne śpiewanie karaoke. Ubogacamy się swoją różnorodnością.

Diakonia Redakcyjna

Jest dla wszystkich, którzy chcieliby wykorzystać swój talent literacko-dziennikarski. Można próbować różnych form dziennikarskich i pisać, pisać, pisać. Ta strona może stać się miejscem, na którym wasze teksty ujrzą światło dzienne.